News
Geen reacties

De AVG in een notendop – wat je moet weten

AVG wetgeving

Alweer meer dan een jaar geleden sloeg de paniek toe onder bedrijven, non-profits en andere website-eigenaars. Op 25 mei 2018 gold de deadline voor het in overeenstemming brengen van je website met de AVG wet. Wat zijn de belangrijkste punten van de AVG en wat is de betekenis?

De AVG betekenis

AVG betekent Algemene verordening gegevensbescherming. Dit is een Europese verordening die de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstanties reguleert. De AVG wet verving de databeschermingsrichtlijn uit 1995, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die verouderd was. De maximale boete voor overtreding van de AVG is 20 miljoen euro of 4 procent van de (wereldwijde) omzet.

AVG belangrijkste punten

De AVG lijkt misschien een ver-van-mijn-bed show, maar heeft directe betrekking op jou.

Privacy gevoelige data zijn die gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer, e-mailadres, IP-adres, vingerafdruk, enzovoorts. Data over jou kunnen sinds de invoering alleen verzameld worden als:

1) Je hiervan op de hoogte bent gebracht, er nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven en je rechten kent; 2) je persoonsgegevens voor een wetmatig doel verzameld zijn en niet voor andere zaken gebruikt worden; 3) de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel; 4) alleen die gegevens die voor het beoogde doel nodig zijn verzameld worden; 5) de gegevens kloppen; 6) de gegevens beschermd worden tegen inbraak door onbevoegden; 7) en de verantwoordelijke aan kan tonen aan de regels te voldoen.

Dat is de AVG in een notendop.

Waarom is de AVG ingevoerd?

Sinds de invoering in 2018 kunnen bedrijven makkelijker boetes krijgen wanneer ze slecht omgaan met persoonsgegeven. Sinds het digitale tijdperk is de handel in data enorm gegroeid. Omdat het verkopen van data een heleboel knaken kan opleveren, was er een wetgeving nodig die de handel reguleert en de privacy van burgers beschermt. In Nederland zijn er sinds de invoering nog geen boetes uitgedeeld, in andere landen al wel.

Meest recente blogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden

Menu